اخبار - آرشیو

دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار حضور فعال دارد
دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار حضور فعال دارد

دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار حضور فعال دارد گالری

دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار حضور فعال دارد

ادامه مطلب
محوریت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر پایه مهارت آموزی و اشتغال است
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با تبریک هفته پژوهش گفت: محوریت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر پایه مهارت آموزی و اشتغال است

محوریت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر پایه مهارت آموزی و اشتغال است گالری

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با تبریک هفته پژوهش گفت: محوریت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر پایه مهارت آموزی و اشتغال است

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی برگزاری آزمون های متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد
کارگاه آموزشی برگزاری آزمون های متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد

کارگاه آموزشی برگزاری آزمون های متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد گالری

کارگاه آموزشی برگزاری آزمون های متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد

ادامه مطلب