اخبار - آرشیو

دیدار نوروزی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با روسای مراکز آموزشی
گزارش تصویری دیدار دکتر رسولی صدقیانی با روسا و کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی به مناسبت آغاز سال جدید

دیدار نوروزی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با روسای مراکز آموزشی

گزارش تصویری دیدار دکتر رسولی صدقیانی با روسا و کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی به مناسبت آغاز سال جدید

ادامه مطلب