اخبار - آرشیو

برگزاری کلینیک اشتغال و کارآفرینی
کلینیک مشاوره، اشتغال و کار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود

برگزاری کلینیک اشتغال و کارآفرینی

کلینیک مشاوره، اشتغال و کار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای هم اندیشی و تعامل روسای مراکز
روز شنبه مورخه ۱۴/۱۱/۹۶ جلسه شورای هم اندیشی و تعامل روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان غربی با حضور رئیس ستاد استانی و کلیه روسای مراکز در محل این ستاد برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای هم اندیشی و تعامل روسای مراکز

روز شنبه مورخه ۱۴/۱۱/۹۶ جلسه شورای هم اندیشی و تعامل روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان غربی با حضور رئیس ستاد استانی و کلیه روسای مراکز در محل این ستاد برگزار شد.

ادامه مطلب
گزارش تصویری بازدید رئیس ستاد استانی از مرکز آموزش شهرداری
روز سه شنبه مورخه ۹۶/۱۱/۱۰ دکتر رسولی صدقیانی رئیس ستاد استانی با هیات همراه از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بازدید کردند

گزارش تصویری بازدید رئیس ستاد استانی از مرکز آموزش شهرداری

روز سه شنبه مورخه ۹۶/۱۱/۱۰ دکتر رسولی صدقیانی رئیس ستاد استانی با هیات همراه از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بازدید کردند

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای اداری ستاد استانی
جلسه شورای اداری ستاد استانی با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد

برگزاری جلسه شورای اداری ستاد استانی

جلسه شورای اداری ستاد استانی با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد

ادامه مطلب
برگزاری اولین دوره مناظره دانشجویی مراکز آموزشی
مرحله استانی اولین دوره مناظره دانشجویی مراکز آموزش جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در محل ستاد استانی برگزار شد

برگزاری اولین دوره مناظره دانشجویی مراکز آموزشی

مرحله استانی اولین دوره مناظره دانشجویی مراکز آموزش جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در محل ستاد استانی برگزار شد

ادامه مطلب