اخبار - آرشیو

اعطای مدرک افتخاری به  شهید والامقام
طی مراسمی مدرک فارغ التحصیلی شهید واحد یوسف زاده دانشجوی مرکز آموزشی انتظامی به خانواده وی اعطاء شد

اعطای مدرک افتخاری به شهید والامقام گالری

طی مراسمی مدرک فارغ التحصیلی شهید واحد یوسف زاده دانشجوی مرکز آموزشی انتظامی به خانواده وی اعطاء شد

ادامه مطلب