پژوهش و فناوری

حضور استاندار آذربایجان غربی در غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان
حضور استاندار آذربایجان غربی در غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

حضور استاندار آذربایجان غربی در غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان گالری

حضور استاندار آذربایجان غربی در غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

ادامه مطلب
برگزاری آیین اختتامیه چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی
چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با معرفی برترین ها به پایان رسید

برگزاری آیین اختتامیه چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی گالری

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با معرفی برترین ها به پایان رسید

ادامه مطلب
آغاز به کار چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی
آغاز به کار چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی

آغاز به کار چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی

آغاز به کار چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی

ادامه مطلب
گزارش تصویری همایش دو روزه اشتغال و کارورزی به مناسبت هفته مشاغل و معلم به میزبانی ستاد استانی
گزارش تصویری همایش دو روزه اشتغال و کارورزی به مناسبت هفته مشاغل و معلم به میزبانی ستاد استانی

گزارش تصویری همایش دو روزه اشتغال و کارورزی به مناسبت هفته مشاغل و معلم به میزبانی ستاد استانی

گزارش تصویری همایش دو روزه اشتغال و کارورزی به مناسبت هفته مشاغل و معلم به میزبانی ستاد استانی

ادامه مطلب