اخبار - آرشیو

برگزاری آیین اختتامیه چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی
چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با معرفی برترین ها به پایان رسید

برگزاری آیین اختتامیه چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی گالری

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با معرفی برترین ها به پایان رسید

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای تعامل روسای مراکز علمی کاربردی استان
جلسه شورای تعامل روسای مراکز آموزش علمی کاربردی آذربایجان غربی در محل ستاد استانی دانشگاه برگزار شد

برگزاری جلسه شورای تعامل روسای مراکز علمی کاربردی استان گالری

جلسه شورای تعامل روسای مراکز آموزش علمی کاربردی آذربایجان غربی در محل ستاد استانی دانشگاه برگزار شد

ادامه مطلب
گزارش تصویری پوشش خبری صدا و سیمای استان آذربایجان غربی از چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی
گزارش تصویری پوشش خبری صدا و سیمای استان آذربایجان غربی از چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

گزارش تصویری پوشش خبری صدا و سیمای استان آذربایجان غربی از چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

گزارش تصویری پوشش خبری صدا و سیمای استان آذربایجان غربی از چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

ادامه مطلب
گزارش تصویری بازدید دکتر رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی
گزارش تصویری بازدید دکتر رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی

گزارش تصویری بازدید دکتر رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی

گزارش تصویری بازدید دکتر رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی

ادامه مطلب
آغاز به کار چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی
آغاز به کار چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی

آغاز به کار چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی

آغاز به کار چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی

ادامه مطلب