آخرین اخبار

بازدید مدیر کل دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه از ساختمان جدید ستاد استانی

بازدید مدیر کل دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه از ساختمان جدید ستاد استانی

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۹ سال ۱۳۹۷ اداری و مالی
بازدید مدیر کل دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه از ساختمان جدید ستاد استانی
کسب رتبه دانشجوی نمونه کشوری توسط دانشجوی مرکز میاندوآب

کسب رتبه دانشجوی نمونه کشوری توسط دانشجوی مرکز میاندوآب

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۵ سال ۱۳۹۷ فرهنگی و دانشجویی
دانشجوی مرکز علمی کاربردی میاندوآب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور انتخاب شد
برگزاری کارگاه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی استان

برگزاری کارگاه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی استان

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۲ سال ۱۳۹۷ آموزش
کارگاه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی برگزار شد
جلسه شورای تعامل روسای مراکز استان با حضور مشاور عالی رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور برگزار شد

جلسه شورای تعامل روسای مراکز استان با حضور مشاور عالی رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور برگزار شد

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۲ سال ۱۳۹۷ ریاست
جلسه شورای تعامل روسای مراکز استان با حضور مشاور عالی رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور برگزار شد
بازدید مشاور عالی رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور از ساختمان جدید ستاد استانی

بازدید مشاور عالی رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور از ساختمان جدید ستاد استانی

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۸ سال ۱۳۹۷ ریاست
بازدید مشاور عالی رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور از ساختمان جدید ستاد استانی