اخبار - آرشیو

برگزاری آیین تکریم و تقدیر از خبرنگاران استان/ نشست خبری رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد
برگزاری آیین تکریم و تقدیر از خبرنگاران استان/ نشست خبری رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد

برگزاری آیین تکریم و تقدیر از خبرنگاران استان/ نشست خبری رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد گالری

برگزاری آیین تکریم و تقدیر از خبرنگاران استان/ نشست خبری رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی برگزار شد

ادامه مطلب
اطلاعیه دوره مهارتهای عمومی تدریس ویژه مدرسان فراخوان سال ۹۵ و متقاضیان تدریس فراخوان۹۷
اطلاعیه دوره مهارتهای عمومی تدریس ویژه مدرسان فراخوان سال ۹۵ و متقاضیان تدریس فراخوان۹۷

اطلاعیه دوره مهارتهای عمومی تدریس ویژه مدرسان فراخوان سال ۹۵ و متقاضیان تدریس فراخوان۹۷

اطلاعیه دوره مهارتهای عمومی تدریس ویژه مدرسان فراخوان سال ۹۵ و متقاضیان تدریس فراخوان۹۷

ادامه مطلب
نتایج نهایی رقابتهای پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی بخش دختران اعلام شد
نتایج نهایی رقابتهای پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی بخش دختران اعلام شد

نتایج نهایی رقابتهای پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی بخش دختران اعلام شد گالری

نتایج نهایی رقابتهای پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی بخش دختران اعلام شد

ادامه مطلب
مدیرکل دفتر فنی، پشتیبانی و طرح های عمرانی دانشگاه از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کرد
مدیرکل دفتر فنی، پشتیبانی و طرح های عمرانی دانشگاه از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کرد

مدیرکل دفتر فنی، پشتیبانی و طرح های عمرانی دانشگاه از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کرد گالری

مدیرکل دفتر فنی، پشتیبانی و طرح های عمرانی دانشگاه از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کرد

ادامه مطلب
حضور۴۷ دانشجوی ورزشکار آذربایجان غربی در کاروان اعزامی بزرگترین ماراتن فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
حضور۴۷ دانشجوی ورزشکار آذربایجان غربی در کاروان اعزامی بزرگترین ماراتن فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

حضور۴۷ دانشجوی ورزشکار آذربایجان غربی در کاروان اعزامی بزرگترین ماراتن فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گالری

حضور۴۷ دانشجوی ورزشکار آذربایجان غربی در کاروان اعزامی بزرگترین ماراتن فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ادامه مطلب