شماره حوزه های دانشگاه

 

شماره تماس حوزه های دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان آذربایجان غربی

اسم حوزه

شماره تماس

داخلی

ریاست

044-33362033

17

آموزش

044-33362033

31

گواهینامه

044-33362033

18

دانشنامه

044-33362033

20-29

پژوهش

044-33362033

33

نظارت

044-33362033

15

گسترش

044-33362033

15

دبیرخانه

044-33362033

22

مدرسان

044-33362033

23

مدیریت خانواده-امور شهد و ایثارگر-وام دانشجویی

044-33362033

14

امور فرهنگی

044-33362033

24

اطلاعات

044-33362033

11

حراست

044-33362033

26


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۶