اخبار - آرشیو

میزبانی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ارومیه در ۱۶۴ مین برنامه پاکسازی طبیعت
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ارومیه ۱۶۴ مین برنامه پاکسازی ناجیان نبض زمین آذربایجان غربی را برگزار می کند

میزبانی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ارومیه در ۱۶۴ مین برنامه پاکسازی طبیعت

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ارومیه ۱۶۴ مین برنامه پاکسازی ناجیان نبض زمین آذربایجان غربی را برگزار می کند

ادامه مطلب
اعلام زمان آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه و داوطلبان اخذ مجوز تدریس

اعلام زمان آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه و داوطلبان اخذ مجوز تدریس

اعلام زمان آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه و داوطلبان اخذ مجوز تدریس

ادامه مطلب
قابل توجه متقاضیان فراخوان تدریس شهریور ۹۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی
قابل توجه متقاضیان فراخوان تدریس شهریور ۹۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

قابل توجه متقاضیان فراخوان تدریس شهریور ۹۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

قابل توجه متقاضیان فراخوان تدریس شهریور ۹۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

ادامه مطلب
بازدید رئیس ستاد استانی از مرکز آموزش فرهنگ و هنر ارومیه
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه بازدید کرد

بازدید رئیس ستاد استانی از مرکز آموزش فرهنگ و هنر ارومیه گالری

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه بازدید کرد

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: حاشیه سازی ها مانع انجام اصلاحات در دانشگاه جامع علمی کاربردی نشد
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: حاشیه سازی ها مانع انجام اصلاحات در دانشگاه جامع علمی کاربردی نشد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: حاشیه سازی ها مانع انجام اصلاحات در دانشگاه جامع علمی کاربردی نشد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: حاشیه سازی ها مانع انجام اصلاحات در دانشگاه جامع علمی کاربردی نشد

ادامه مطلب
تقدیر رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان از تیم مناظره دانشجویی
دکتر رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی از اعضاء تیم مناظره دانشجویی این دانشگاه تقدیر کرد

تقدیر رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان از تیم مناظره دانشجویی

دکتر رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی از اعضاء تیم مناظره دانشجویی این دانشگاه تقدیر کرد

ادامه مطلب