فرهنگی و دانشجویی

جلسه کمیته اجرایی برگزاری اولین آئین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد
جلسه کمیته اجرایی برگزاری اولین آئین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد

جلسه کمیته اجرایی برگزاری اولین آئین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد جدید مدیریت گالری

جلسه کمیته اجرایی برگزاری اولین آئین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو : دانشجو یکی از ارکان مهم توسعه و تحول علمی کشور است
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو : دانشجو یکی از ارکان مهم توسعه و تحول علمی کشور است

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو : دانشجو یکی از ارکان مهم توسعه و تحول علمی کشور است مدیریت گالری

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو : دانشجو یکی از ارکان مهم توسعه و تحول علمی کشور است

ادامه مطلب
کسب مقام اول مناظرات دانشجویی توسط تیم مرکز فرهنگ و هنر
تیم مناظره دانشجویی مرکز آموزش فرهنگ و هنر موفق به کسب مقام اول دومین دوره مرحله استانی مناظرات دانشجویی شد.

کسب مقام اول مناظرات دانشجویی توسط تیم مرکز فرهنگ و هنر مدیریت گالری

تیم مناظره دانشجویی مرکز آموزش فرهنگ و هنر موفق به کسب مقام اول دومین دوره مرحله استانی مناظرات دانشجویی شد.

ادامه مطلب
گزارش تصویری از حضور مقتدرانه تیم آذربایجان غربی در ششمین دوره رقابت های قهرمانی فوتسال دانشگاه جامع علمی کاربردی
گزارش تصویری از حضور مقتدرانه تیم آذربایجان غربی در ششمین دوره رقابت های قهرمانی فوتسال دانشگاه جامع علمی کاربردی

گزارش تصویری از حضور مقتدرانه تیم آذربایجان غربی در ششمین دوره رقابت های قهرمانی فوتسال دانشگاه جامع علمی کاربردی

گزارش تصویری از حضور مقتدرانه تیم آذربایجان غربی در ششمین دوره رقابت های قهرمانی فوتسال دانشگاه جامع علمی کاربردی

ادامه مطلب