مدرسان

اعلام زمان آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه و داوطلبان اخذ مجوز تدریس

اعلام زمان آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه و داوطلبان اخذ مجوز تدریس

اعلام زمان آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه و داوطلبان اخذ مجوز تدریس

ادامه مطلب
قابل توجه متقاضیان فراخوان تدریس شهریور ۹۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی
قابل توجه متقاضیان فراخوان تدریس شهریور ۹۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

قابل توجه متقاضیان فراخوان تدریس شهریور ۹۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

قابل توجه متقاضیان فراخوان تدریس شهریور ۹۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

ادامه مطلب
اعلام رشته های مورد نیاز مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس
اعلام رشته های مورد نیاز مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس

اعلام رشته های مورد نیاز مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس

اعلام رشته های مورد نیاز مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: مدرسان سطح بندی شده و دستمزدها بر اساس آن تعیین می شود
روز یکشنبه مورخه ۹۷/۴/۲۴ دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با حضور در استان یزد با مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی دیدار و گفتگو کرد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: مدرسان سطح بندی شده و دستمزدها بر اساس آن تعیین می شود

روز یکشنبه مورخه ۹۷/۴/۲۴ دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با حضور در استان یزد با مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی دیدار و گفتگو کرد

ادامه مطلب