اخبار - آرشیو

حضور استاندار آذربایجان غربی در غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان
حضور استاندار آذربایجان غربی در غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

حضور استاندار آذربایجان غربی در غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان گالری

حضور استاندار آذربایجان غربی در غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

ادامه مطلب
دیدار رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی با رئیس موسسه آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی کشور و فرمانده انتظامی استان
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان: امروزه تولید علم و فناوری و تبدیل علم به ثروت در دانشگاهها ارزش افزوده جوامع را تعیین می کند

دیدار رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی با رئیس موسسه آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی کشور و فرمانده انتظامی استان گالری

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان: امروزه تولید علم و فناوری و تبدیل علم به ثروت در دانشگاهها ارزش افزوده جوامع را تعیین می کند

ادامه مطلب