اخبار - آرشیو

آئین گرامیداشت یاد و خاطره 4 شهید مراکز واحد استان آذربایجان غربی با حضور سرپرست واحد استانی و مدیر کل بنیاد شهید استان در محل این واحد برگزار شد

آئین گرامیداشت یاد و خاطره 4 شهید مراکز واحد استان آذربایجان غربی با حضور سرپرست واحد استانی و مدیر کل بنیاد شهید استان در محل این واحد برگزار شد

آئین گرامیداشت یاد و خاطره 4 شهید مراکز واحد استان آذربایجان غربی با حضور سرپرست واحد استانی و مدیر کل بنیاد شهید استان در محل این واحد برگزار شد

ادامه مطلب