اخبار - آرشیو

برگزاری اولین استارت آپ تخصصی عسل / حضور فعال دانشگاه علمی کاربردی استان در اولین جشنواره و نمایشگاه بین المللی عسل
برگزاری اولین استارت آپ تخصصی عسل / حضور فعال دانشگاه علمی کاربردی استان در اولین جشنواره و نمایشگاه بین المللی عسل

برگزاری اولین استارت آپ تخصصی عسل / حضور فعال دانشگاه علمی کاربردی استان در اولین جشنواره و نمایشگاه بین المللی عسل گالری

برگزاری اولین استارت آپ تخصصی عسل / حضور فعال دانشگاه علمی کاربردی استان در اولین جشنواره و نمایشگاه بین المللی عسل

ادامه مطلب
همزمان با هفته دولت، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی از ساختمان جدید واحد استانی آذربایجان غربی بازدید کرد
همزمان با هفته دولت، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی از ساختمان جدید واحد استانی آذربایجان غربی بازدید کرد

همزمان با هفته دولت، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی از ساختمان جدید واحد استانی آذربایجان غربی بازدید کرد گالری

همزمان با هفته دولت، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی از ساختمان جدید واحد استانی آذربایجان غربی بازدید کرد

ادامه مطلب
با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی جلسه ستاد پذیرش مهر ماه ۹۸ استان آذربایجان غربی تشکیل شد
با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی جلسه ستاد پذیرش مهر ماه ۹۸ استان آذربایجان غربی تشکیل شد

با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی جلسه ستاد پذیرش مهر ماه ۹۸ استان آذربایجان غربی تشکیل شد گالری

با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی جلسه ستاد پذیرش مهر ماه ۹۸ استان آذربایجان غربی تشکیل شد

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی در نشست وزیر علوم با روسای دانشگاه های استان: میزان اشتغال در بین دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه های نظری است
رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی در نشست وزیر علوم با روسای دانشگاه های استان: میزان اشتغال در بین دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه های نظری است

رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی در نشست وزیر علوم با روسای دانشگاه های استان: میزان اشتغال در بین دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه های نظری است گالری

رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی در نشست وزیر علوم با روسای دانشگاه های استان: میزان اشتغال در بین دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه های نظری است

ادامه مطلب