اخبار - آرشیو

گزارش تصویری نشست صمیمی سرپرست معاونت اداری مالی و معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه به همراه سرپرست جدید واحد استانی با کارکنان واحد استانی

گزارش تصویری نشست صمیمی سرپرست معاونت اداری مالی و معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه به همراه سرپرست جدید واحد استانی با کارکنان واحد استانی

ادامه مطلب