سال ۱۳۹۸ - آرشیو

در آستانه روز ملی درختکاری کارکنان واحد استانی آذربایجان غربی به کاشت نهال پرداختند
در آستانه روز ملی درختکاری کارکنان واحد استانی آذربایجان غربی به کاشت نهال پرداختند

در آستانه روز ملی درختکاری کارکنان واحد استانی آذربایجان غربی به کاشت نهال پرداختند گالری

در آستانه روز ملی درختکاری کارکنان واحد استانی آذربایجان غربی به کاشت نهال پرداختند

ادامه مطلب
مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند
مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند

مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند گالری

مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند

ادامه مطلب
حضور فعال دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با استقرار شعبه اخذ رای  یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در  محل واحد استانی
حضور فعال دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با استقرار شعبه اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل واحد استانی

حضور فعال دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با استقرار شعبه اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل واحد استانی گالری

حضور فعال دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با استقرار شعبه اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل واحد استانی

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با صندوق کارآفرینی امید امضاء شد
تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با صندوق کارآفرینی امید امضاء شد

تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با صندوق کارآفرینی امید امضاء شد گالری

تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با صندوق کارآفرینی امید امضاء شد

ادامه مطلب