سال ۱۳۹۸ - آرشیو

مراسم اختتامیه اولین کمپ کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان برگزار شد
رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی: باید نظام دانشگاهی جامعه محور بتواند در راستای تامین نیازهای جامعه در توسعه فضای کسب و کار فعالیت نماید.

مراسم اختتامیه اولین کمپ کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان برگزار شد گالری

رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی: باید نظام دانشگاهی جامعه محور بتواند در راستای تامین نیازهای جامعه در توسعه فضای کسب و کار فعالیت نماید.

ادامه مطلب
مرکز علمی کاربردی شهرداری ارومیه مقام اول مسابقات مناظره دانشجویی استان را کسب کرد
مرکز علمی کاربردی شهرداری ارومیه مقام اول مسابقات مناظره دانشجویی استان را کسب کرد

مرکز علمی کاربردی شهرداری ارومیه مقام اول مسابقات مناظره دانشجویی استان را کسب کرد گالری

مرکز علمی کاربردی شهرداری ارومیه مقام اول مسابقات مناظره دانشجویی استان را کسب کرد

ادامه مطلب
گزارش تصویری بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی
گزارش تصویری بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی

گزارش تصویری بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی گالری

گزارش تصویری بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی

ادامه مطلب