مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند

مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند

مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۶:۴۷ اخبار سال ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۷۳

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی صبح روز چهارشنبه مورخه 14/12/98 دکتر رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان به همراه روسای ادارات این دانشگاه از بخش های مختلف ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند.