گزارش تصویری دومین جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی

گزارش تصویری دومین جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی

گزارش تصویری دومین جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۱ اخبار سال ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۴۵