اخبار

کارکنان واحد استانی از رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی تقدیر کردند
کارکنان واحد استانی از رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی تقدیر کردند

کارکنان واحد استانی از رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی تقدیر کردند گالری

کارکنان واحد استانی از رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی تقدیر کردند

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی: تعلیم و تعلم از والاترین آرمانهای بشریت هستند
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی: تعلیم و تعلم از والاترین آرمانهای بشریت هستند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی: تعلیم و تعلم از والاترین آرمانهای بشریت هستند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی: تعلیم و تعلم از والاترین آرمانهای بشریت هستند

ادامه مطلب
دستورالعمل فعالیت آموزشی به شیوه غیرحضوری و مجازی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد
دستورالعمل فعالیت آموزشی به شیوه غیرحضوری و مجازی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد

دستورالعمل فعالیت آموزشی به شیوه غیرحضوری و مجازی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد

دستورالعمل فعالیت آموزشی به شیوه غیرحضوری و مجازی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد

ادامه مطلب
شروع آموزش مجازی دروس نظری دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی/ قابلیت  برگزاری کلاس های درسی به دو صورت آنلاین و آفلاین
شروع آموزش مجازی دروس نظری دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی/ قابلیت برگزاری کلاس های درسی به دو صورت آنلاین و آفلاین

شروع آموزش مجازی دروس نظری دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی/ قابلیت برگزاری کلاس های درسی به دو صورت آنلاین و آفلاین

شروع آموزش مجازی دروس نظری دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی/ قابلیت برگزاری کلاس های درسی به دو صورت آنلاین و آفلاین

ادامه مطلب
در آستانه روز ملی درختکاری کارکنان واحد استانی آذربایجان غربی به کاشت نهال پرداختند
در آستانه روز ملی درختکاری کارکنان واحد استانی آذربایجان غربی به کاشت نهال پرداختند

در آستانه روز ملی درختکاری کارکنان واحد استانی آذربایجان غربی به کاشت نهال پرداختند گالری

در آستانه روز ملی درختکاری کارکنان واحد استانی آذربایجان غربی به کاشت نهال پرداختند

ادامه مطلب
مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند
مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند

مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند گالری

مسئولین دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی از ساختمان جدید واحد استانی بازدید کردند

ادامه مطلب