جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی استان برگزار شد

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی استان برگزار شد

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۵ سال ۱۳۹۷ فرهنگی و دانشجویی
تعداد بازدید:۹۵۳

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی روز یکشنبه مورخه 30/10/97 جلسه شورای فرهنگی با حضور رئیس دانشگاه، معاون فرهنگی و اجرایی و دیگر اعضاء این شورا در محل ستاد استانی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه همفکری و هماهنگی اولیه در خصوص برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در بهمن ماه سال جاری انجام شد.