بازدید مدیر کل دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه از ساختمان جدید ستاد استانی

بازدید مدیر کل دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه از ساختمان جدید ستاد استانی

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۹ سال ۱۳۹۷ اداری و مالی
تعداد بازدید:۳۲۹۸

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی روز یکشنبه مورخه 19/12/97 مهندس مرزبان مدیر کل دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به همراه مهندس مرجانی معاون این دفتر و دکتر رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان از کلیه بخشهای پروژه ساختمان جدید ستاد استانی بازدید کرد.