نشست رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان غربی با پیمانکار و مهندسین ناظر پروژه ساختمان جدید واحد استانی برگزار شد

۱۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۴۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان غربی نشست بررسی روند اجرای پروژه ساختمان جدید دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان غربی با حضور رئیس این دانشگاه، رئیس اداری و مالی واحد استانی، نماینده پیمانکار و مهندسین ناظر پروژه در ساختمان جدید واحد استانی برگزار شد.

در این جلسه دکتر رسولی صدقیانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان ضمن قدردانی از معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع و همچنین اداره فنی، پشتیبانی و طرح های عمرانی دانشگاه علمی کاربردی کشور و پیمانکار ساختمان در خصوص حمایت، پیگیری و اجرای پروژه ساختمان جدید واحد استانی، با اشاره به کاستی های موجود خواستار تسریع در رفع نواقص و بهره برداری کامل این پروژه در اسرع وقت شد.

در ادامه نشست مهندس ذوالفقاری پیمانکار پروژه و مهندس همتی و مهندس زهی سعادت به عنوان مهندسین ناظر پروژه هریک با ارائه گزارش مختصر از مراحل عملیاتی و نهایی ساختمان جدید دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در خصوص راهکارهای تسریع و تکمیل پروژه گفتگو کردند.